Medzinárodné prevozy zosnulých

Vnútroštátne alebo medzinárodné transporty zosnulých zabezpečujeme špeciálne upravenými vozidlami.

Transport zosnulých zabezpečujeme špeciálne upravenými vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky slovenskej legislatívy a európskych noriem. Samozrejmosťou je vybavenie všetkých potrebných dokumentov a povolení k prevozu. Všetky transporty sú realizované v čo najskoršom možnom termíne.

 

Pre medzinárodné repatriácie volajte:

 


Vnútroštátne prevozy (Slovensko)

 

 

 

 

Prevozy zosnulých v rámci Slovenska sú realizované v priebehu niekoľkých hodín od uvoľnenia tela v nemocničnom zariadení, resp. v mieste úmrtia. Spolu s transportom zabezpečujeme všetku dokumentáciu potrebnú k prevozu a všetky formality.

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné prevozy (celý svet)

 

 

Medzinárodne prevozy sú realizované cestnou alebo leteckou dopravou, resp. ich kombináciou. Zabezpečujeme medzinárodné repatriácie zo zahraničia na Slovensko aj zo Slovenska do celého sveta. Sme členmi medzinárodných asociácii, organizácii a spoločenstiev, v spolupráci s ktorými repatriácie koordinujeme. Sme partnermi poisťovní, asistenčných spoločností, spolupracujeme s ambasádami a konzulátmi na celom svete, čo nám pomáha zabezpečiť, čo najrýchlejší transport zosnulého do cieľovej destinácie.

 

Pohrebné služby

Pohrebné služby poskytujeme už tri desaťročia.

Vývoz zosnulých z bytov a nemocníc

Prevozy zosnulých do našich chladiacich zariadení.

Rozlúčka a pochovanie na cintoríne

Zabezpečujeme aj posledné rozlúčky na cintorínoch.

Kremácia s obradom alebo bez účasti

Spopolnenie zosnulého vieme realizovať vo viacerých variantoch.

Medzinárodné prevozy zosnulých

Vnútroštátne alebo medzinárodné transporty zosnulých zabezpečujeme špeciálne upravenými vozidlami.