Cenník pohrebných služieb

Zabezpečeniu poslednej rozlúčky predchádza mnoho úkonov a celková cena za pohreb pozostáva z viacerých položiek. Z tohto dôvodu v našom cenníku uvádzame ceny za kompletnú službu, ktorá má pre objednávateľov väčšiu vypovedaciu hodnotu ako ceny jednotlivých položiek. 

Kremácia

Uvádzame tri varianty ako je možné kremáciu realizovať s rozpísanými úkonmi a uvedenými cenami za najčastejšie využívané balíky služieb. V prípade nevyužitia niektorých služieb budú tieto položky z celkovej ceny odrátané.

Kremácia bez účasti
 • kremačná truhla
 • prevoz v rámci mesta
 • manipulácia
 • úprava zosnulého
 • obliekanie
 • spopolnenie
 • úprava popola
 • základná urna
 • chladiaci box 1 deň
od 550 €
Kontakt
Smútočný obrad v bratislavskom krematóriu
 • kremačná truhla s ozdobným vekom
 • prevoz v rámci mesta
 • manipulácia
 • úprava zosnulého
 • obliekanie
 • spopolnenie
 • úprava popola
 • základná urna
 • chladiaci box 1 deň
 • obrad v KREM BA 1/2 hod
 • obradník
 • hudba
od 950 €
Kontakt
 


 

 

Smútočný obrad na cintoríne a následné pochovanie

 

Pri tomto spôsobe pochovania je cena príliš individuálna, pretože je nutné započítať množstvo položiek. Cena sa odvíja od kategórie cintorína, na ktorom sa bude pochovávať, od toho, či ide o nové hrobové miesto alebo už o existujúci hrob. Tiež je nutné rátať s poplatkami za prenájom hrobového miesta. Pre kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek nás môžete navštíviť v našich pobočkách.

 

 

 

 

 

Medzinárodné a vnútroštátne prevozy zosnulých

 

 

 

Cena prevozu je individuálna a odvíja sa od počtu najazdených kilometrov, prípadne ceny leteckého prevozu, ktorá závisí od destinácie, konkrétneho letiska a leteckej spoločnosti. Spolu s transportom zabezpečujeme všetku dokumentáciu potrebnú k prevozu a všetky formality. Kalkulácie Vám vypracujeme na počkanie v našich kanceláriách.