O nás

PIETA pohrebná služba Bratislava

 

História

 

PIETA Pohrebná služba Bratislava bola založená v roku 1990 ako prvá súkromná pohrebná služba na území hlavného mesta SR, Bratislavy. Od začiatku činnosti sme sa starali o kvalitu a rozširovanie poskytovaných služieb v oblasti pohrebníctva. Zabezpečujeme všetky pohrebné služby v Bratislave, ako sú vývozy zosnulých z bytov a nemocníc našou 24-hodinovou službou, kremácia, pochovanie do zeme alebo vnútroštátne a medzinárodné prevozy zosnulých.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Súčasnosť

 

K dnešnému dňu poskytujeme pohrebné služby už tretie desaťročie. Sledujeme štandardy v pohrebníctve v zahraničí a prinášame ich domov. Stali sme sa členmi medzinárodných asociácií FIAT-IFTA (Medzinárodná federácia pohrebných služieb) a EFFS (Európska federácia pohrebných služieb). Nadobudnuté dobré vzťahy s asistenčnými spoločnosťami, poisťovňami, medzinárodnými asociáciami, konzulátmi a ambasádami nám významne urýchľujú prácu v prípade úmrtí slovenských občanov v zahraničí alebo zahraničných občanov v SR. Pre viaceré asistenčné spoločnosti, poisťovne a medzinárodné organizácie sme kanceláriou prvého kontaktu, najmä vďaka jazykovým znalostiam a desaťročiam skúseností s repatriáciami zosnulých z a do zahraničia. Za necelých 30 rokov pôsobenia sme zabezpečili alebo participovali na zabezpečení vyše 1 000 repatriácií z a do 80 štátov sveta. 

 


 

 

V roku 2010 sme zriadili našu vlastnú Obradnú sieň PIETA na Čučoriedkovej ulici v Bratislave. Určená je pre menšie rozlúčky (cca. 50 hostí), disponuje profesionálnym audio video systémom a je plne klimatizovaná. Mesačne ju pri desiatkach smútočných obradov, ktoré organizujeme, navštívi viac ako tisícpäťsto kondolujúcich hostí. Ako jediná súkromná pohrebná služba v Bratislave s vlastnou obradnou sieňou vieme zabezpečiť patričné súkromie a flexibilne reagovať na požiadavky pozostalých a ich rodín na termíny smútočných obradov. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť objednávku a realizáciu smútočného obradu na jednom mieste, v krátkom čase a zároveň ponúknuť najlepšiu cenu.