Cenník pohrebných služieb

Zabezpečeniu poslednej rozlúčky predchádza mnoho úkonov a celková cena za pohreb pozostáva z viacerých položiek.

Kremácia

Uvádzame tri varianty ako je možné kremáciu realizovať s rozpísanými úkonmi za najčastejšie využívané balíky služieb.

Kremácia bez účasti
 • kremačná truhla
 • prevoz v rámci mesta
 • manipulácia
 • úprava zosnulého
 • obliekanie
 • spopolnenie
 • úprava popola
 • základná urna
najlacnejší variant
Kontakt
Smútočný obrad v bratislavskom krematóriu
 • drevená truhla
 • prevoz v rámci mesta
 • manipulácia
 • úprava zosnulého
 • obliekanie
 • spopolnenie
 • úprava popola
 • základná urna
 • obrad v KREM BA 1/2 hod
 • obradník
 • hudba
podľa využitých služieb
Kontakt
 


 

 

Smútočný obrad na cintoríne a následné pochovanie

 

 

Pri tomto spôsobe pochovania je cena príliš individuálna, pretože je nutné započítať množstvo položiek. Cena sa odvíja od kategórie cintorína, na ktorom sa bude pochovávať, od toho, či ide o nové hrobové miesto alebo už o existujúci hrob. Tiež je nutné rátať s poplatkami za prenájom hrobového miesta. Pre kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek nás môžete navštíviť v našich pobočkách.

 

 

 

 

 

Medzinárodné a vnútroštátne prevozy zosnulých

 

 

 

Cena prevozu je individuálna a odvíja sa od počtu najazdených kilometrov, prípadne ceny leteckého prevozu, ktorá závisí od destinácie, konkrétneho letiska a leteckej spoločnosti. Spolu s transportom zabezpečujeme všetku dokumentáciu potrebnú k prevozu a všetky formality. Kalkulácie Vám vypracujeme na počkanie v našich kanceláriách.