Informácie o mimoriadnej situácii / núdzovom stave

(COVID-19)

V súvislosti s vyhláseným opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy, rozhodlo vedenie spoločnosti PIETA-pohrebná služba s.r.o. obmedziť účasť na pohreboch len pre blízke osoby, čím chceme prispieť k zníženiu šírenia vírusu, spôsobujúceho závažné zdravotné komplikácie.

Pre ostatných smútočných hostí ponúkame možnosť objednať na našej stránke v časti eKvetiny alebo telefonicky kvetinové dary, ktoré budú doručené na miesto poslednej rozlúčky, kdekoľvek v Bratislave a blízkom okolí, čím symbolicky, ale dôstojne potvrdíte svoju účasť na poslednej rozlúčke. Kvetinovú výzdobu môžete objednať:

 

  • eKvetiny
  • telefonicky 02/52631181 – 82, alebo 02/559 602 22

 

 

AKTUÁLNE OBMEDZENIA:

  • účasť na pohrebe povolená len najbližšej rodine (blízkym osobám)
  • kondolovať najbližším pozostalým sa odporúča z dostatočnej vzdialenosti a bez podávania si rúk (najoptimálnejšie len symbolicky, napr.: kvetinovým darom z eKvetiny)
  • pokiaľ ste pricestovali zo zahraničia, dodržujte 14-dňovú karanténu, nenavštevujte smútočné obrady
  • všetky matričné úrady v Bratislave fungujú v núdzovom režime (len pre pracovníkov pohrebných služieb), v obmedzených hodinách a niektoré nepracujú vôbec
  • do priestorov pohrebnej služby, prosím, vstupujte v minimálnom počte, s rúškom na tvári

 

Momentálne neplánujeme meniť naše otváracie hodiny na pobočkách, ani rušiť naplánované pohreby. Priestory prevádzky pravidelne dezinfikujeme. Situáciu budeme naďalej monitorovať a podľa nariadení príslušných úradov prehodnocovať, o čom budete informovaní.