Informácie o mimoriadnej situácii

(COVID-19)

AKTUÁLNE je možné, aby sa  pohrebu zúčastnili aj osoby zo širšieho okruhu známych.

Pre ostatných smútočných hostí ponúkame možnosť objednať na našej stránke v časti eKvetiny alebo telefonicky kvetinové dary, ktoré budú doručené na miesto poslednej rozlúčky, kdekoľvek v Bratislave a blízkom okolí, čím symbolicky, ale dôstojne potvrdíte svoju účasť na poslednej rozlúčke. Kvetinovú výzdobu môžete objednať:

 

  • eKvetiny
  • telefonicky 02/52631181 – 82, alebo 02/559 602 22

 

 

AKTUÁLNE OBMEDZENIA:

  • účasť na pohrebe povolená najbližšej rodine (blízkym osobám) a už aj širšiemu okruhu známych
  • kondolovať najbližším pozostalým sa odporúča z dostatočnej vzdialenosti a bez podávania si rúk (prípadne len symbolicky, napr.: kvetinovým darom z eKvetiny)
  • dodržiavajte podmienky karantény, pokiaľ ste pricestovali z rizikových krajín
  • do priestorov pohrebnej služby, prosím, vstupujte s rúškom na tvári

 

Momentálne neplánujeme meniť naše otváracie hodiny na pobočkách, ani rušiť naplánované pohreby. Priestory prevádzky pravidelne dezinfikujeme. Situáciu budeme naďalej monitorovať a podľa nariadení príslušných úradov prehodnocovať, o čom budete informovaní.