Informácie o mimoriadnej situácii

(COVID-19)

AKTUALIZÁCIA k 24.05. 2021

 

Účasť na pohrebe je povolená najbližšej rodine a aj známym, podľa súčasného Covid automatu, bez obmedzenia.

 

AKTUÁLNE OBMEDZENIA:

  • účasť na pohrebe povolená najbližšej rodine a známym bez obmedzenia počtu hostí
  • kondolovať najbližším pozostalým sa odporúča z dostatočnej vzdialenosti a bez podávania si rúk (prípadne len symbolicky, napr.: kvetinovým darom z eKvetiny)
  • dodržiavajte podmienky karantény, pokiaľ ste pricestovali z rizikových krajín
  • do priestorov pohrebnej služby, prosím, vstupujte s rúškom na tvári
  • kapacitné odporúčanie pre našu Obradnú sieň PIETA: max. 50 hostí (údaj platný pred pandémiou)