Informácie o mimoriadnej situácii

(COVID-19)

AKTUALIZÁCIA k 20.09.2021

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR pristupujeme k selektovaniu jednotlivých obradov podľa dohody s objednávateľom. Objednávateľ má možnosť nariadiť jednotlivý protokol:

 1. ZÁKLAD“ - všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny
  výsledok testovania či prekonanie ochorenia.
 2. OTP“ - výlučne osoby
  • plne zaočkované,
  • testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod od odberu, antigénový test 48 hod od odberu,
  • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
 3. KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ - výlučne osoby
  • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
  • 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
  • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami,
  • deti do 12 rokov veku.

Určený protokol v kombinácií so stupňom COVID automatu určuje pravidlá, kapacitu a opatrenia počas obradu.

 

AKTUÁLNE OBMEDZENIA:

 • kondolovať najbližším pozostalým sa odporúča z dostatočnej vzdialenosti a bez podávania si rúk (prípadne len symbolicky, napr.: kvetinovým darom z eKvetiny)
 • do priestorov pohrebnej služby, prosím, vstupujte s prekrytými dýchacími cestami
 • kapacitné odporúčanie pre našu Obradnú sieň PIETA: podľa COVID automatu pre hromadné podujatia

 

Zákazníci či návštevníci sa preukazujú potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

 

Prevádzkovatelia zariadení a organizátori podujatí majú na základe vyhlášky ÚVZ SR oprávnenie tieto doklady od návštevníkov žiadať a nahliadnuť do nich.

 

Prosíme o dodržiavanie pravidiel, rešpektovanie nariadení a vyhnutie sa nepríjemnostiam.

 

Maximálna možná kapacita Obradnej miestnosti PIETA: 100 hostí