+ 421 2 526 311 81-2
Nonstop 24 hodín:
+ 421 904 144 144
 

Prevoz zosnulých-byty nemocnice
Prevozy Slovensko, Zahraničie


Prevozy zosnulých patria k neodmysliteľnej súčasti práci pohrebnej služby. Na prevozy zosnulých používame vozidlá, ktoré spĺňajú nie len slovenské, ale aj európske normy. Naše pohrebné vozidlá sú označené decentne aby prevoz zosnulého prebehol dôstojne.

 
Prevozy z bytu a nemocnice


Naša pohrebná služba zabezpečuje prevozy z bytov a nemocníc do chladiacich zariadení. Prevoz zosnulého z bytu zabezpečuje nepretržitá služba, ktorú môžete kontaktovať na tel.: 0904 144 144, 02/ 5263 1181

 

Prevozy zosnulých Slovensko a zahraničie


Naša pohrebná spoločnosť Pieta má rozsiahle skúsenosti pri vybavovaní prevozov zosnulých v rámci Slovenska ako aj v zahraničí. Aby sme čo najviac odbremenili pozostalých vybavujeme všetky doklady potrebné k prevozu zosnulého. Vybavujeme repatriácie zo všetkých krajín, spolupracujeme s asistenčnými spoločnosťami, poisťovňami a konzulátmi.

Vybavujeme letecké a cestné prevozy ako aj samotné doklady potrebné k prevozu.

 

Fotogaléria

 
 
Pieta pohrebná služba, s. r. o.

vytvorené v roku 2013
kód: Juraj Nyíri
design: Branislav Beňovič
powered by Atteso