+ 421 2 526 311 81-2
Nonstop 24 hodín:
+ 421 904 144 144
 

Ako postupovať pri úmrtí


Postup pri úmrtí. Všetky informácie ohľadom úmrtia Vám poskytneme na čísle 02/ 52631181-2

 

Ak nastalo úmrtie doma

  • je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí". Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
  • V prípade, keď nie je nutná pitva, zavolajte našu   24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Tel.: 02/52631181, 0904/ 144 144
  • Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS.
  • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a šaty pre zosnulého. Pri pohrebe do existujúceho hrobu – doklad o hrobovom mieste.
Ak nastalo úmrtie v nemocnici

  • úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený .
    Vtedy stačí prísť do kancelárie pohrebnej služby, priniesť občiansky preukaz zosnulého, oblečenie pre zosnulého a dojednať všetky náležitosti k poslednej rozlúčke. 

    Zahraničné prevozy
  • Pieta pohrebná služba zabezpečuje prepravu zosnulých na území SR ako aj prevozy z a do zahraničia. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá.  Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého.

 

 

 
Pieta pohrebná služba, s. r. o.

vytvorené v roku 2013
kód: Juraj Nyíri
design: Branislav Beňovič
powered by Atteso