+ 421 2 526 311 81-2
Nonstop 24 hodín:
+ 421 904 144 144
 

Pohrebná služba


Pieta pohrebná služba bola založená ako prvá súkromná pohrebná služba na území hlavného mesta SR Bratislavy. Od začiatku činnosti našej pohrebnej služby sme sa starali o kvalitu a snažili sa rozširovať poskytované služby v oblasti pohrebníctva. Jedným z hlavných krokov pri realizácií týchto cieľov bolo aj zriadenie našej vlastnej obradnej siene. Pozostalí, ktorí objednajú pohrebné služby v našej spoločnosti, si môžu byť istí, že urobili všetko, aby bol smútočný obrad dôstojný.

 
 


Pieta pohrebná služba, s. r. o.

vytvorené v roku 2013
kód: Juraj Nyíri
design: Branislav Beňovič
powered by Atteso